Ognisko Pracy Pozaszkolnej utworzone zostało z dniem 1 listopada 1972 roku jego założycielem i pierwszym dyrektorem był p. mgr Michał Hawrylewicz. Od września roku 1973 dyrektorem OPP nr1 była p. Krystyna Hawrylewicz. Od roku powstania do roku 1981 placówka mieściła się w Szkole Podstawowej nr 7 w Wodzisławiu Śl. Działało w tym czasie około 10 kół i zespołów. W roku szkolnym1981/1982 działalność OPP1 została zawieszona. Od roku 1982/83 Ognisko zostało przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 3, a dyrektorem został mgr Jerzy Bukowski. Warunki pracy dla OPP były bardzo trudne tak ze względu na przeciążenie szkoły zajęciami lekcyjnymi jak i szeroko rozbudowanymi w szkole kółkami zainteresowań. Tak więc Ognisko ze względów lokalowych zmuszone było działać w rozproszeniu, korzystało z pomieszczeń w kilku szkołach oraz w Domu Kultury K. W. K. „1 Maja” w Wodzisławiu Śl. To też jako jeden z wniosków na przyszłość wysunięto postulat wygospodarowania pomieszczenia do wyłącznego użytku OPP. Wniosek ten został zrealizowany i w listopadzie 1983 roku OPP nr1 uzyskało mały pawilonik na osiedlu XXX - lecia do wyłącznego użytku, który pozostał jego siedzibą do dnia dzisiejszego. Pozwoliło to na rozwinięcie szerokiej i systematycznej działalności w Ognisku, tak że w roku szkolnym 1983/1984 działało ogółem 17 kół i zespołów. Dominującym kierunkiem działalności było wychowanie estetyczne (tylko 2 koła nie miały charakteru artystycznego). W roku 1994 uruchomiono dodatkowo filie w świetlicy osiedlowej na os. Dąbrówki a w marcu 2002 roku uruchomiono filię OPP w Szkole Podstawowej nr 16 w dzielnicy miasta - Zawadzie i w SP 9 na Wilchwach (od września). Od października 2003 r. prowadzone są także zajęcia w budynku SP 28 i Gimnazjum nr 3 na osiedlu Piastów. Od września 2005 r. ze względu na trudną sytuacje finansową placówki zrezygnowano z zajęć na os. Dąbrówki.

Kolejno stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śl. obejmowały w latach 1987- 1992 mgr Jadwiga Piwowar, od roku 1992 do 1995 - mgr Adelajda Karwoth a w latach 1995-2000 pani mgr Halina Szczepaniak. Od 2000–2016 roku dyrektorem placówki była pani Natalia Sternik-Poparda. Obecnym dyrektorem jest pani mgr Emilia Kopiec.

Instruktorzy i wychowankowie OPP w czasie swojej trzydziestoletniej działalności mogą pochwalić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami w konkursach i przeglądach artystycznych zespołów szkolnych o zasięgu miejskim, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim a koła plastyczne nawet międzynarodowym. W latach 1982-1987 liczne wyróżnienia na rejonowych i wojewódzkich przeglądach zespołów artystycznych młodzieży szklonej zdobywały grupa taneczna, grupa wokalna, zespół instrumentalny oraz zespół dziecięcy Zespołu Pieśni i Tańca prowadzone przez mgr Wandę Bukowską, mgr Irenę Sauer, mgr Tadeusza Trybusia, p. Mieczysławę Stradomską. Wszystkie te grupy i zespoły składające się na Zespół Pieśni i Tańca od roku szkolnego 1987/88 przeszły wraz z instruktorami do Miejskiego Ośrodka Kultury w Wodzisławiu Śl., który mógł zaoferować lepszą bazę materiałową. Wśród działających w latach 1985-1992 kół wyróżniało się koło grafiki prowadzone przez emerytowanego nauczyciela mgr Bronisława Szczepańczyka. Wychowankowie tego koła zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych a szczególnie w odbywającym się cyklicznie co 2 lata Ogólnopolskim Konkursie Na Ekslibris Dzieci i Młodzieży „Żary”. Dużymi osiągnięciami pochwalić mogły się także koło teatralne prowadzone przez mgr Dorotę Zawadę, zespół dzwonkowy prowadzony przez panią Kornelię Kuna oraz koło gitarowe prowadzone przez pana Piotra Ruta a w ostatnich latach koła plastyczne prowadzone przez panie Romanę Łupieżowiec i mgr Natalię Sternik-Poparda.

Obecnie Ognisko poszerzyło swoją ofertę o zajęcia techniczne: stolarskie i krawieckie, a także mechatroniczne, które są wynikiem luki w systemie edukacyjnym i zapotrzebowaniem środowiska na tego typu zajęcia. Do Ogniska dołączył również istniejący w Wodzisławiu Młodzieżowy Chór Miejski „Canticum Novum”, którego dyrygentem jest pani mgr Emilia Kopiec, a także Miejska Orkiestra Młodzieżowa „Camerata Nova” prowadzona przez pana mgr Henryka Krótkiego.


Wyświetl większą mapę