Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno własnego regionu poprzez przedstawienie wizerunku Wodzisławia Śląskiego i jego mieszkańców z uwzględnieniem architektury miejskiej, zabytków, miejsc użyteczności publicznej, terenów zielonych,

piękna otaczającej przyrody, tajemniczych zakątków…

Zachęcamy również do malarskiej interpretacji scenek z życia mieszkańców.
Twórcza inwencja niech odkryje wspaniały świat naszego miasta!


 

         

 1. Warunki konkursu:

 

 • Prace należy dostarczyć jest do dnia 27.05.2022r. do Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1

Os. XXX-lecia 41, 44-300 w Wodzisławiu Śląskim

 

 • Adresatami konkursu są uczniowie wodzisławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat

 

 • Wykonane samodzielnie prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

 

7 - 10 lat, 11 – 15 lat, 16 – 19 lat

 

 • format prac A3,

 

 • prace powinny być wykonane wyłącznie w technice płaskiej: malarstwo (pastele, farby, promarkery, kredki akwarelowe itp.) rysunek, grafika

 

 

 • Ocenie będą podlegać tylko prace wykonane indywidualnie.

 

 • Prace powinny być opatrzone danymi ucznia/wychowanka (imię, nazwisko, wiek uczestnika, tytuł pracy, placówka, opiekun artystyczny, nr telefonu)

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród laureatom odbędzie się w dniu 09.06.2022r. o godz.: 13.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pozostawienia, publikacji i wystawiania nagrodzonych i wybranych przez siebie prac. Prace przechodzą na własność organizatora.

 

 1. Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na warunki regulaminu oraz przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych.(patrz załącznik)

 

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów!

 

Załącznik:

 

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka

w konkursie plastycznym Wodzisław Śląski – moje miasto

 

Dane zgłaszanego dziecka i opiekuna prawnego:

...........................................................................................................................

(nazwisko i imię dziecka)

.............................................................. ............................................................

(wiek, nazwa szkoły/przedszkola)

...........................................................................................................................
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna, telefon)

q Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych (imienia, nazwiska, nazwy szkoły/przedszkola, wieku, telefonu) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.).

q Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora wizerunku mojego dziecka wraz z pracą konkursową na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu ogłoszenia wyników konkursu.

q Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy konkursowej wraz
z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu (https://wodzislaw-slaski.pl), profilach w portalach społecznościowym (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) oraz w innych formach utrwaleń.

q Ja, niżej podpisany oświadczam, że autorem pracy zgłoszonej do konkursu jest moje dziecko, które samodzielnie ją wykonało.

………………………………………..

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

uczestnika konkursu

……………………………

Miejscowość i dataWyświetl większą mapę