Ze względu na RODO prosimy o nieprzesyłanie mailem wypełnionych deklaracji.

Wypełnione wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz deklaracje kontynuacji można składać bezpośrednio do sekretairiatu placówki ( lub wrzucić do skrzynki przed wejściem) albo wysłać pocztą.

1

REKRUTACJA DZIECI I MŁODZIEŻY DO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM rok szkolny 2021/2022
2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA - rok szkolny 2021/2022
3 DEKLARACJA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW O KONTYNUOWANIU UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH- rok szkolny 2021/2022
4 KRYTERIA BADAŃ UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH
5 HARMONOGRAM NABORU OPP1 2021/2022
6 KOŁA 2020-2021 Z LICZBĄ ODDZIAŁÓW

 

 

Wyświetl większą mapę