„ Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość. ”

Jan Pawel II

MISJA

Nasza misja to podejmowanie takich działań, które pozwolą wychowankom na wszechstronny rozwój jego osobowości oraz pomogą w zdobywaniu wiedzy, umiejętności postaw i zachowań koniecznych do aktywnego udziału w życiu kulturalnym oraz twórczego wykorzystania czasu wolnego.

WIZJA

Placówka OPP nr 1 w Wodzisławiu Śl: prowadzi zajęcia w placówce cieszące sie rosnącym i wymiernym zainteresowaniem; wspiera szkoły i inne placówki oświatowe w ich działaniach wychowawczo – edukacyjnych, zwłaszcza w wychowaniu przez sztukę; efektywnie wspólpracuje ze środowiskiem; realizuje potrzeby społeczności szkolnej i środowiska lokalnego; propaguje kulturę oraz tradycje regionu i narodu. Rozwija również zainteresowania techniczne, potrzebne w życiu każdego człowieka.


Wyświetl większą mapę